Footer V2

Ka FAA IDEYSO 7 Cisho oo bilash ah! Ka faaideyso Fursadan Qaaliga ah oo ka mid noqo Ardadya ka Faa’iday Dugsuga Abraar, Adigoo uga faideynaaya Naftaada iyo Ubadakaaga iyo...